ANONİM ŞİRKET KURULUŞ SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞILAN MALİYETLER

TOPLAM  Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti: 2.530,00 TL - 2019 İstanbul ( 03.8.2019 Güncel )

 

 1. Ortalama Noter Giderleri; 452 TL

 2. Vergi Dairesi ; 30 TL

 3. Ticaret Odaı ;  1.225 TL

 4. Şirket Kurluş Hizmeti ; 823 TL (İsmmo 2019 yasal alt sını- İstanbul)

 

Anonim Şirket Kuluşu Notlar; 

 • Bankadan bloke ettirilen sermaye tutarı giderlere eklenmemiştir. 50.000 TL 'nin %25 'i =12.500 TL - Tescilden Sonra çekilebilir

 • Fazladan her bir ortak için ortalama 162 TL, fazladan her bir müdür için ortalama 215  TL gider ekleyiniz.

 • Yabancıların şirket kuruluş işlemlerinde,  kuruluş hizmet ücretinin yasal alt sınırı 1.863,00 TL'dir. 

 • Şirketin faaliyetde bulunacağı sektörlerin sayısına göre, ana sözleşme kelime sayısına paralel olarak maliyet bir miktar artabilir.

 • Şirketin faaliyeti toptan olduğu için yazar kasa maliyete eklenmemiştir. Yazarkasa var ise ortalama 1.000,00 TL

    Anonim şirket kurmayı düşünen girişimciler için ,  kuruluş süreçlerinde karşılaşılan giderler ile ilgili , bir fikir oluşması için hazırladığımız örnek çalışma,  bilgilendirme amacıyla kaleme alınmıştır.  Şirketin oluşum aşamasındaki gider kalemlerinin hepsi gösterilmeye çalışılmıştır.    (Noter giderleri, vergi dairesi giderleri, rekabet kurumu giderleri , ticaret odası tescil ve ilan giderleri, yasal defterlerin tasdik giderleri,  anonim şirket kuruluş hizmet ücreti)

 

       İstanbul ilin de, 2019 yılı için, asgari veriler  dikkate alınarak  hazırladığımız maliyet çalışması aşağıdaki gibidir.  Giderler, işinizin büyüklüğü, ortak sayısı, sektörü,  personel çalıştırılması,  yazar kasa kullanımı gibi kriterlere göre bir miktar değişiklik gösterebilir. 

03.8.2019 Güncel

     İşinize özel ÜCRETSİZ bir maliyet tablosu hazırlanması içn talebinizi iletebilirsiniz.  

Etiket; anonim şirket , aş, maliyet, gider, masraf, ücret, 2019, 2019 anonim şirket kuruluş maliyeti, anonim şirket kuruluş giderleri, 2019 anonim şirket kuruluş masrafları, aş kuruluş şirket açılışı, anonim şirket kuruluş maliyeti 2018 ,aş kuruluş ücreti, 2018 anonim şirket kuruluş masrafları, anonim şirket kuruluş giderleri, anonim şirket kuruluş toplam maliyeti 2019

gallery/anonim şirket kuruluş maliyeti

2019 ANONİM ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ

    Anonim Şirketlerin Kuruluşu süreçlerinde karşılaşılan giderler,  2018 yılında yapılan bir takım düzenlemeler ile eskiye nazaran bir miktar düşürülmüştür. 

 

    Anonim şirket olarak faaliyete geçecek girişimlerde,  öncelikli tavsiyemiz,  şirketin kuruluş ve muhasebe süreçleri kapsamlı olacağından, doğru ve kaliteli hizmet alınacak doğru adresin belirlenmesidir.  Şirketin kurulmasından sonra da, şirket devam ettiği sürece, muhasebe ve danışmanlık hizmetlerine gereksinim olacağından, tecrübeli bir ekip , işlerinizin sağlıklı olmasını sağlayacak, karşılaşılabilecek mali riskler karşısında, işinizi koruyacaktır. 

Örnek Çalışma ; Yeni Kurulan "ABC TİCARET A.Ş."  Verileri

 

 1. Kurucu Şirket Ortağı : 1 Kişiş

 2. Şirket Müdürü : 1Kişi 

 3. Şirketin Seymayesi  : 50.000 TL (  2018 yılı - En az tutar )

 4.  İşyeri Kira Tutarı : 900  TL ( Brüt tutar)

 5.  Şirketin Sektörü  : Elektronik Ev Aletleri Toptan Ticareti

 1- Ortalama Noter Masrafları: 452,00 TL

 

 1. Şirket kuruluş vekaletnamesi ;  94 TL

 2. Anonim Şirket Ana Sözleşme Onayı ; 152 TL

 3. Müdürün İmza sirküleri :  84,00 TL

 4. Muhasebeci Vekaletnamesi : 122,00 TL

2- Ortalama Ticaret Odası; 1.225,00 TL

 

 1. Sicil Kayıt, Yasal Defterlerin Tasdiki, rekabet kurumu harcı, faaliyet belgesi 1.225,00 TL

3 - Ortalama Vergi Dairesi Masrafları: 30 TL

 • İşyeri Kira Damga Vergisi ; 25 -30 TL

4- Şirket Kuruluşu Hizmet Ücreti 

 • 823,00 TL (2019 istanbul için yasal alt sınır )

Anonim şirket kuruluşundan sonra, işiniz devam ettiği sürece, işinizin özelliklerine göre , oluşacak gider kalemleri aşağıdaki gibidir. 

 

 1. Kdv - aylık (Ödenecek kdv olmadığı durumlarda 38,80 TL beyanname damga vergisi oluşmaktadır)

 2. Sigorta Prim ödemeleri - Aylık (Personel varsa)

 3. Şirket Müdürünün BAĞKUR primi - Aylık

 4. Muhasebe ücreti - Aylık

 5. Stopaj - 3 Aylık

 6. Geçici Vergi- 3 Aylık

 7. Resmi Defterlerin Tasdiki- Yıllık

 8. Ticaret odası- sanayi odası aidatları - Yıllık

 9. Belediye harç ve vergileri